Oferta

Oferta naszych usług geodezyjnych obejmuje takie czynności, jak:

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe:

  • aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie cyfrowej i analogowej
  • modele przestrzenne rzeźby terenu
  • numeryczne opracowania kartograficzne

Pomiary realizacyjne:

  • tyczenia obiektów liniowych i powierzchniowych
  • tyczenia sieci uzbrojenia terenu

Pomiary inwentaryzacyjne:

  • pomiary inwentaryzacyjne obiektów liniowych i powierzchniowych

Ponadto sporządzamy mapy do celów projektowych oraz wykonujemy wytyczenia granic i budynków. Sporządzamy również pomiary powykonawcze oraz podziały działek  i inne prace geodezyjne

Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu.